“The Wal-Mart Way” - Bangkok
“The Wal-Mart Way” - Kuala Lumpur
Total Financial F.R.E.E.D.O.M. System
Bring the Mind of Einstein to your Organization
Sales Skills Boot Camp
Power of Change Seminar
   
 
   
Toyota Talent walks you
Define the companies
Bad Economy
Know Your Reputation
  More ...

 

[an error occurred while processing this directive]

 
 

AIM Inlines latest service to help you improve your business communication needs. To learn more click here.

Creative Media Registration

 
  ครั้งแรกกับการมาเยือนกรุงเทพมหานครของผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการนวัตกรรมของโลก


รายละเอียดโดยสังเขป (คุณสามารถติดตามรายละเอียดฉบับเต็มได้ด้านล่างของเอกสารฉบับนี้)

ใคร: สตีเฟน ชาปิโร
ทำอะไร: การสัมมนาเรื่องการสรรค์สร้างนวัตกรรม 24 ชั่วโมง ตลอด 7 วัน (Seminar – 24/7 Innovation)
ที่ไหน: โรงแรมเรดิสัน กรุงเทพฯ ถนนพระราม 9 กรุงเทพมหานคร
เมื่อใด: 10 กรกฎาคม 2551
เหตุใด: เพื่อการแนะนำเครื่องมือและเทคนิครูปแบบใหม่ในด้านการจัดการนวัตกรรมให้กับนักธุรกิจและองค์กรธุรกิจระดับมืออาชีพ

อำนวยการจัดโดย: บริษัท เอไอเอ็ม อินไลน์ส จำกัด (www.aiminlines.co.th)

สาระสำคัญในการสัมมนาครั้งนี้: สตีเฟน ชาปิโร ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการนวัตกรรมและผู้เขียนหนังสือขายดีเรื่อง “สร้างสรรค์นวัตกรรม 24 ชม. ตลอด 7 วัน” “การดำรงอยู่อย่างไร้การครอบงำ” และ “หนังสือเล่มน้อยแห่งแนวคิดนวัตกรรมที่ยิ่งใหญ่” จะกลับมาเยือนกรุงเทพมหานครเป็นครั้งแรกในระยะเวลาเกือบ 10 ปี ในครั้งนี้ สตีเฟน จะมาปรากฎตัวในงานสัมมนา 1 วัน พร้อมพกพาแนวความคิดที่โด่งดังไปทั่วโลกของเขาในเรื่องการจัดการนวัตกรรม ที่จะสอนให้ผู้เข้าร่วมงานสัมมนาทุกคุณเรียนรู้ที่จะสร้างความสร้างสรรค์และผลักดันให้คนทั้งองค์กรสร้างและเป็นส่วนหนึ่งในกระบวนการนวัติกรรมดังกล่าว

การจัดการนวัตกรรม: Tapping the other 97%
ในหนังสือรางวัลบล็อกบัสเตอร์ “ ใครว่าโลกกลม” ของ โทมัส แอล. ฟรายด์แมน นักเขียนเจ้าของรางวัลพูลิทเซอร์ ได้บรรยายว่าเหตุใดโลกในปัจจุบันจึงบรรจบกันเข้าเป็นหนึ่ง ทำให้เกิดตลาดกลางขนาดใหญ่ ที่ซึ่งรูปแบบการบริหารธุรกิจแบบบนลงล่างเดิม (Top-down business) กำลังจะหายไป การรวมตัวกันของเทคโนโลยีและความสามารถของมนุษย์ในการสร้างและทำทุกสิ่งเท่าที่ต้องการได้ในทุกเวลาและสถานที่นั้นเป็นเพียงจุดเริ่มต้นหนึ่งของการพัฒนาเท่านั้น ในอีกสองทศวรรษข้างหน้า วิธีการที่เราใช้วางโครงสร้างและดำเนินธุรกิจจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างมากมาย

โลกใหม่ที่มีลักษณะเป็น “ผืนเดียวกัน” นี้ ทำให้เราต้องเพิ่มพูนความสร้างสรรค์และนวัตกรรมใหม่เพื่อให้เราคงอยู่ในตลาดได้อย่างเข้มแข็ง คำถามก็คือ “พวกเราจะฝึกฝนและเพิ่มความสามารถเราให้เปี่ยมไปด้วยความสร้างสรรค์ได้อย่างไร”

นักวิทยาศาสตร์ได้บอกว่า มนุษย์โดยทั่วไปใช้สมองเพียงร้อยละ 3 ของประสิทธิภาพสมองทั้งหมด อีกร้อยละ 97 นั้นหลับไหลอยู่ภายใน ลองจินตนาการถึงดูว่า หากคุณสามารถเรียนรู้วิธีการนำประสิทธิภาพส่วนหนึ่งที่หลับไหลอยู่นั้นมาใช้ ผลที่ได้จะน่ามหัศจรรย์เพียงใด

บริษัทและองค์กรต่างๆล้วนเหมือนกัน พวกเรามักคิดพึ่งพาคนกลุ่มน้อยในการขับเคลื่อนองค์กรไปข้างหน้า คนกลุ่มน้อยนั้นเปรียบได้กับร้อยละ 3 ของ “สมอง” ที่เราใช้กันอยู่ ในขณะที่ส่วนที่เหลือนั้นต่างหลับไหลอยู่ภายใน ในการเผชิญหน้ากับการแข่งขันที่ดุเดือดที่จะเกิดขึ้นในอีกไม่กี่ทศวรรษข้างหน้า พวกเราจำเป็นต้องหาวิธีดึงเอาประสิทธิภาพที่เหลือมาใช้ให้ได้ ด้วยการปลดปล่อยจิตวิญญาณแห่งความสร้างสรรค์และนวัตกรรมใหม่ๆที่มีอยู่ออกมา สตีเฟน ชาปิโร (www.steveshapiro.com) ผู้เขียนหนังสือขายดีเรื่อง “สร้างสรรค์นวัตกรรม 24 ชม. ตลอด 7 วัน” และผู้เขี่ยวชาญด้านการจัดการนวัตกรรม ยืนยันว่า เราสามารถทำได้

สตีเฟน ผู้ที่จะมาปรากฎตัวในงานสัมมนาที่กรุงเทพมหานครกันแบบสดๆ ในวันที่ 10 กรกฎาคม 2551 นี้ จะเปิดเผยให้เราทราบว่า ทุกคนมีความสร้างสรรค์อยู่ในตัวและทุกคนล้วนครอบครองความสามารถในการสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ให้เกิดขึ้น สิ่งที่เราต้องการ คือ เครื่องมือที่ถูกต้องในการช่วยปลดปล่อยพลังดังกล่าว ในหนังสือเรื่อง “สรรค์สร้างนวัตกรรม 24 ชม. ตลอด 7 วัน” นี้ เราจะได้รับเครื่องมือที่สตีเฟนพูดถึง นอกจากนี้ สตีเฟนยังแนะนำวิธีการพัฒนาตัวเอง มิใช่เพียงพลังการสร้างสรรค์ แต่เป็นหนทางในการเข้าถึงพลังของทุกคนในองค์กรของเรา เพื่อนำประสิทธิภาพอีกร้อยละ 97 ที่เหลือมาใช้

ลองจินตนาการถึงบริษัทที่พนักงานทุกคนสามารถร่วมแสดงพลังแห่งความคิดและผลักดันกระบวนการสร้างนวัตกรรมให้เกิดขึ้นในองค์กร เหมือนกับที่เคยเกิดขึ้นในการศึกษาวิจัยงานด้านวิทยาศาสตร์ขนาดใหญ่ ที่ซึ่งคอมพิวเตอร์ขนาดเล็กจำนวนมากมายได้ถูกนำมาเชื่อมต่อกันเพื่อสร้างให้เกิดพลังที่ยิ่งใหญ่ให้กับเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย ดังนั้น คุณจึงสามารถดึงพลังที่มีอยู่ออกมาเพิ่มข้อได้เปรียบในการสร้างสรรค์นวัตกรรมอันทรงคุณค่าของคุณได้ ที่ดียิ่งไปกว่านั้น กลยุทธ์ของสตีเฟนจะแสดงให้คุณเห็นว่า คุณสามารถทำให้เกิดนวัตกรรมใหม่ๆแบบนี้ได้ง่ายดายเพียงใด

ในงานสัมมนาที่จะเกิดขึ้นนี้ ที่อำนวยการจัดโดย บริษัท เอไอเอ็ม อินไลน์ส (www.aiminlines.co.th) ณ โรงแรมเรดิสัน กรุงเทพฯ สตีเฟนจะนำหลักสำคัญที่ปรากฎในหนังสือของเขามาอภิปราย พร้อมประกอบตัวอย่างจากการค้นคว้าวิจัยและประสบการณ์ตรงกับผู้เข้าร่วมการสัมมนาทุกคน การสัมมนาดังกล่าวรวบรวมขึ้นจากคำบรรยาย กรณีศึกษาและแบบฝึกหัดการปฏิบัติการต่างๆที่จะช่วยให้คุณพิสูจน์วิธีในการพัฒนาความสร้างสรรค์ของคุณ อีกทั้งยังแสดงให้คุณเห็นถึงวิธีการนำกลยุทธ์ดังกล่าวมาใช้กับองค์กรและพนักงานในองค์กรของคุณอีกด้วย

ในยุคต่อไปที่ซึ่งคุณต้องก้าวล้ำนำคู่แข่งขันไปกว่าหนึ่งก้าวนั้นจะเป็นการตัดสินว่าคุณประสบความล้มเหลวหรือประสบความสำเร็จ ดังนั้น การนำพลังแห่งความสร้างสรรค์และนวัตกรรมใหม่ๆที่หลับใหลอยู่มาใช้ได้ได้อย่างเต็ม 100 จึงเป็นิส่งที่สำคัญอย่างยิ่ง เทคนิคพิเศษอันทรงประสิทธิภาพและเข้าใจง่ายของสตีเฟน ชาปโรจะแสดงให้ทุกคนเห็นว่าจะทำเช่นนั้นได้อย่างไร

คุณสามารถครอบครองหนังสือของสตีเฟน ชาปิโร ได้ที่ร้านหนังสือชั้นนำทั่วไป หากท่านต้องการสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการสัมมนาแบบสดๆนี้ กรุณาติดต่อที่ www.aiminlines.co.th 

สารถึงบรรณาธิการ

เกี่ยวกับบริษัท เอไอเอ็ม อินไลน์ส

บริษัท เอไอเอ็ม อินไลน์ส เป็นบริษัทที่มีฐานปฏิบัติการอยู่ในกรุงเทพมหานคร โดยมีวัตถุประสงค์ในการช่วยเหลือองค์กรธุรกิจ สมาคมและตัวแทนต่างๆในการปรับปรุงประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ ผลการปฏิบัติงานของพนักงานและอื่นๆโดยไม่ต้องเพิ่มงบประมาณใดๆ บริษัทจึงนำวิทยากรและผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ของโลกมาให้ความรู้คุณถึงที่ ซึ่งจะทำให้คุณได้รับความรู้อันทรงคุณค่าและมีความเข้าใจอย่างถ่องแท้

บริษัท เอไอเอ็ม อินไลน์ส ได้รับการจัดตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2544 และได้ดำเนินการตอบสนองความต้องการของลูกค้านับหมื่นคนทั่วโลก บริษัทมีเครือข่ายและความสัมพันธ์กับนักพูดและวิทยากรการอบรมที่มีชื่อเสียงและประสบความสำเร็จระดับโลกมากมาย และบริษัทยังคงมุ่งมุ่นที่จะนำผู้เชี่ยวชาญเหล่านั้นมาพบกันคุณให้ได้ต่อไปในอนาคต

นอกจากนี้ บริษัทยังเป็นผู้จัดงานสัมมนาระดับแนวหน้าเกี่ยวกับแนวคิดทางธุรกิจที่ทันสมัยมากมาย ซึ่งงานสัมมนาที่ครอบคลุมระยะเวลา 1-2 วันนี้ไม่เพียงแต่จะนำทำให้เกิดความสนุกสนานและความน่าตื่นเต้นมายังผู้เข้าร่วมเท่านั้น แต่ยังเป็นการให้ความรู้และสร้างความเข้าใจที่ลึกซึ้งเกี่ยวกับความรู้ในแวดวงธุรกิจที่ทันสมัยที่สุดจากนักคิดชั้นนำของโลก

เกี่ยวกับ วิทยากร (About Speaker)

สตีเฟน ชาปีโร สร้างแรงบันดาลใจให้แก่คนหลายแสนคนใน 27 ประเทศทั่วโลก ด้วยการเป็นวิทยากรเกี่ยวกับการสร้างความสร้างสรรค์และนวัตกรรม อาชีพของสตีเฟนมีรากฐานมาจากความเชื่อมั่นอย่างลึกซึ้งว่าคนแต่ละคนและองค์กรแต่ละแห่งยังไม่ตระหนักถึงความสามารถที่แท้จริงอันน่าตื่นตะลึงของตน หลักการของสตีเฟนจะช่วยชี้นำคุณให้สามารถระบุและยกระดับความแข็งแกร่งของคุณได้ ตลอดจนทำให้คุณสามารถขุดรากถอนโคนและพิชิตความอ่อนแอในตัวและลงทุนในโอกาสที่ไม่มีใครคิดว่ามีอยู่ได้อีกด้วย

การทำงานกับแอ็คเซ็นเจอร์ (Accenture) บริษัทที่ปรึกษานานาชาติ มาตลอดระยะเวลา 15 ปีทำให้สตีเฟนคิดค้นและสร้างแนวทางปฏิบัติเพื่อความเยี่ยมยอดสำหรับกระบวนการทำงานระดับโลก (Global Process Excellence Practice) ตลอดจนการพัฒนาการฝึกฝนนวัตกรรมที่ได้รับการส่งผ่านไปยังผู้ปรึกษากว่า 20,000 คน ในปี พ.ศ. 2544 ชาปีโรเปลี่ยนสายงานและทิ้งโลกแห่งการปรึกษาด้านการจัดการมาเพื่อทำการประชาสัมพันธ์หนังสือเล่มแรกของเขา ที่มีชื่อว่า สรรค์สร้างนวัตกรรม 24 ชม. ตลอด 7 วัน: แผนการเอาชีวิตรอดและการผงาดขึ้นมาในยุคแห่งการเปลี่ยนแปลง ซึ่งได้รับการชื่นชมในหนังสือพิมพ์นิวส์วีค (Newsweek) หนังสือพิมพ์ธุรกิจรายวันของนักลงทุน (Investor’s Business Daily) ถึง 4 ครั้ง และหนังสือนิวยอร์ก ทาร์มส์ (The New York Times)

ในปี พ.ศ. 2546 ชาปีโรได้มีการนำนวัตกรรมที่เปี่ยมประสิทธิภาพและกลยุทธ์ในการสร้างสรรค์ที่ได้พัฒนาขึ้นมาสำหรับลูกค้ามาใช้งานเพื่อเพิ่มความสามารถในการแสวงะหาโอกาส ในฤดูร้อนนั้น เขาได้ออกเดินสายทั่วสหรัฐอเมริกาและขับรถไปกว่า 12,000 ไมล์ ตลอดจนการสัมภาษณ์คนกว่า 150 คน เพื่อช่วยในการวิจัยและการเขียนหนังสือเล่มถัดไป การดำรงอยู่อย่างไร้การครอบงำ: มีชีวิตอยู่อย่างไรให้ได้ตามต้องการ เดี๋ยวนี้! หนังสือเล่มนี้ได้ติดชาร์ตยอดนิยมอันดับหนึ่งในสาขา “แรงจูงใจทางธุรกิจ” ของแอเมซอนดอทคอม (Amazon.com) หนังสือขายดีสาขา “การพัฒนาตนเอง” ประจำบาร์เนอแซนด์โนเบลดอทคอม (BarnesandNoble.com) อีกทั้ง ยังได้รับการยกย่องจาก ทอมปีเตอร์ส์ดอทคอม (TomPeters.com) นิตยสารโอ- โอปรา แม็กกาซีน (O-The Oprah Magazine) และนิตยสารผู้ประกอบการ (Entrepreneur Magazine)

เขาผู้นี้เป็นนักพูดผู้เชี่ยวชาญซึ่งเป็นที่ต้องการตัวในงานประชุมหรือสัมมนาเชิงอุตสากรรมต่างๆ อาทิ งานประชุมการตลาด (The Marketing Forum) การประชุมระดับหัวหน้างานสารสนเทศของฟอร์เรสเตอร์ (The Forrester CIO Forum) สภาทรัพยากรบุคคล (The Human Resources Council) และสถาบันการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ประจำมูลนิธิการศึกษาอย่างสร้างสรรค์ (The Creative Education Foundation’s Creative Problem Solving Institute) ปัจจุบันนี้ สตีเฟนได้ดำรงตำแหน่งเป็นประธานที่ได้รับการเลือกตั้งของสมาคมนักพูดแห่งชาติของรัฐนิวอิงค์แลนด์ (The New England National Speakers Association)

Back to Press Releases

 

Home | Vision & Mission | Profile | About Us | Speaker Opportunity | Our Partner | Photo Gallery | Become a Member
Disclaimer & Copyright | Privacy Policy | In the News | In-house Training | Articles | Contact Us

Copyright 2008, AIM Inlines Co., Ltd. All rights reserved.