Bring the Mind of Einstein to Your Organization

About the Event
About the Speaker
Agenda
Seminar Information
Seminar Content
Special Offer
What you will Learn
Testimonials
A Message From RonWhite
Details in Thai
Past Event
Online Registration

 
 

Bring the Mind of Einstein to Your Organization

About Event
11th November, 2014
Windsor Suites Hotel
Sukhumvit Soi 20, Bangkok
9:00 am To 4:30 pm

 

เพิ่มพลังแห่งการจดจำ และเพิ่มประสิทธิภาพให้องค์กร ด้วยเทคนิคการคิแบบไอน์สไตน์
การสัมมนาเต็มวัน โดยผู้เชี่ยวชาญด้านความคิด รอน ไวท์
พัฒนาสมองคุณให้ทำงานเหมือนมนุษย์สมองกล!

หลักการและเหตุผล

ความจำและการเรียนรู้เป็นรากฐานสำคัญอย่างหนึ่งในการเรียน การทำงาน การใช้ชีวิตและการสร้างโอกาสต่างๆ ความจำที่ดีเกิดจากทักษะหลายด้าน เช่น สมาธิ จินตนาการ การสังเกต ดังนั้นการพัฒนาความจำจะช่วยพัฒนาทักษะเหล่านี้ด้วย นอกจากการมีความจำที่ดีแล้ว ปัจจุบันเทคโนโลยีพัฒนาอย่างรวดเร็ว ทำให้เราต้องเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ อยู่ตลอดเวลา ความสามารถในการเรียนรู้จึงเป็นทักษะที่จำเป็นอีกเรื่องหนึ่งของคนในยุค ปัจจุบัน

สมองของมนุษย์เป็นกลไกที่น่าทึ่ง คือจักรกลที่มีพลังอำนาจมากที่สุดในโลกซึ่งประกอบไปด้วยเซลล์สมองกว่า 100,000 ล้านเซลล์ที่คอยปรับให้เหมาะสมไปตามสภาพที่เปลี่ยนแปลงไป ในขณะเดียวกันก็ได้ซึมซับปริมาณข้อมูลมหาศาลได้ในคราวเดียวกัน ปัญหามีอยู่ว่า เซลล์สมองเหล่านี้ ทำหน้าที่อย่าเป็นอิสระต่อกัน กล่าวคือ ข้อมูลที่เซลล์สมองจัดเก็บไว้นี้ จะกระจัดกระจายอยู่ในส่วนใดๆ ก็ได้ ตามแต่ละช่วงของเวลา หากเราไม่มีการจัดระเบียบข้อมูลต่างๆ นั้น ดังนั้นการจัดระเบียบข้อมูลนี่เองคือหัวใจสำคัญของเทคนิคที่รอน ไวท์ (Ron White) นำเสนอเพื่อการพัฒนาปรับปรุงคุณภาพของความจำให้มีประสิทธิภาพสูงสุด

คนส่วนมากไม่ได้ตระหนักในเรื่องนี้ คนที่คิดว่าตนเองมีความจำแย่ อาจเป็นเพียงการขาดการฝึกฝนและการจัดระเบียบความจำอย่างเป็นระบบ การนำเทคนิคของ Ron ที่ท่านจะได้เรียนรู้ในการสัมมนาไปใช้นั้น จะทำให้ท่านสามารถปรับปรุงความจำของท่าน ผ่านกระบวนการการพัฒนาเพื่อการจัดเก็บข้อมูลที่สำคัญ ตลอดจนสามารถเข้าถึงข้อมูลเหล่านั้นได้ตามต้องการในทุกเวลาและทุกโอกาสอีกด้วย การขยายความจำของท่านจึงเปรียบเหมือนคู่มือการฝึกฝนสมองและเป็นการฝึกทดลองให้ลงมือกระทำในสิ่งที่ท่านคิดว่าเป็นไปไม่ได้

วัตถุประสงค์

 • เพื่อศึกษาประวัติการพัฒนาความจำและชมการสาธิตการพัฒนาความจำ
 • เพื่อเพิ่มพลังของความจำ พัฒนาความคิด และเพิ่มผลผลิตในการทำงาน
 • เพื่อเพิ่มประสิทธิการในความจำ ซึ่งจะทำให้คุณสามารถพูดบรรยายได้โดยไม่ต้องอ่านบันทึก, จดจำข้อมูลการสัมมนา หรือจำข้อมูลที่เรียนรู้ได้อย่างครบถ้วน
 • เพื่อพัฒนาความจำด้วยเครื่องมือและเทคนิคที่เรียกว่าคลังเก็บความคิดถาวร 30 ที่ซึ่งคุณสามารถสร้างเพื่อใช้ได้ตลอดกาลในการจำข้อมูล สิ่งนี้จะทำงานเสมือนการจัดระบบไฟล์ในคอมพิวเตอร์ที่อยู่ในสมองคุณ
 • เพื่อให้ผู้เข้าเรียนรู้ได้เข้าใจวิธีใช้ข้อมูลความจำมาเพิ่มผลสำเร็จด้านธุรกิจ และงานขายต่างๆ
 • เพื่อจดจำเนื้อหาจากการอบรมและสัมมนา  ทำให้เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการทำงานได้จริง
 • เพื่อให้สามารถเรียนรู้วิธีการทำงานใหม่ๆ และข้อมูลสินค้าที่ออกใหม่ ได้ทันที ในเวลาอันสั้น
 • เพื่อเรียนรู้การจดจำชื่อและใบหน้า  สร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า และเป็นผู้จัดการที่มีประสิทธิผล ชนะใจผู้คน
 • เพื่อไขความลับของ ลีโอนาโด ดา วินซี และอัลเบิร์ต ไอน์สไตน์  นำไปสู่การเพิ่มโอกาสความสำเร็จให้แก่ธุรกิจ และหน้าที่การงาน
 • เพื่อเพิ่มพลังความสามารถในการอ่านที่รวดเร็ว และความจำที่ยอดเยี่ยมยิ่งขึ้น

เนื้อหาหลักสูตร

 1. ความลับ 3 ประการของสมองและพลังแห่งความจำที่ไม่สามารถหยุดยั้ง
 2. เพิ่มพลังของความจำและเพิ่มผลิตผลในการทำงาน ด้วยการพัฒนาความจำ, พัฒนาความคิด และหลักคิดของนักคิดผู้ยิ่งใหญ่ของโลกสองท่าน คือ อัลเบอร์ต ไอน์สไตน์ (Albert Einstein) และ ลีโอนาโน ดาวินซี (Leonardo Da Vinci)
 3. เพิ่มประสิทธิการในความจำ ด้วยเทคนิคพื้นฐานความจำ 3 ขั้นตอน และแบบฝึกหัดในการจำกลุ่มคำ 10 คำแบบสุ่ม 
 4. พัฒนาความจำด้วยเครื่องมือและเทคนิคการสร้างคลังเก็บความคิดถาวร 30 ที่ เพื่อใช้ได้ตลอดกาลในการจำข้อมูล 
 5. การนำข้อมูลในสมองมาใช้ด้านธุรกิจ เรียนรู้การเก็บข้อมูลโดยจดจำรายละเอียดสินค้า, บทความในหนังสือ, บทกลอน, คำบรรยาย, งานนำเสนอ, ตัวเลข, ข่าว, บทความ และอื่นๆ
 6. วิธีที่ทำให้ Einstein เป็นยอดนักคิด แนวคิดที่น่าสนใจของ Einstein และความลับของ Einstein ที่ใช้ได้ในด้านธุรกิจ รวมถึงกลยุทธ์ของ Einstein ที่ใช้ในการจัดการเวลาและตั้งเป้าหมาย
 7. วิธีเปลี่ยนตัวเองจากคนขี้หลงลืม เป็นคนที่มีความจำเป็นเลิศ
 8. การสร้างความสัมพันธ์เชิงธุรกิจด้วยเทคนิคการจำชื่อและใบหน้าอย่างแม่นยำ
 9. การใช้ประโยชน์จากความจำเพื่อก้าวไปเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านข้อมูลสินค้าและผลิตภัณฑ์
 10. เทคนิคการคิดและจำอย่างมีระบบที่จะช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายและเวลาได้เป็นอย่างดี
 11. การค้นพบศักยภาพของท่าน และการเข้าใจถึงวิธีการสร้างรายได้มหาศาล!
 12. ประโยชน์ของการฝึกความจำ และการอบรมทางด้านความจำอื่นๆ อีกมากมาย

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 1. เพิ่มประสิทธิภาพความจำและความมั่นใจของท่านให้มากขึ้นอีก 3 เท่า
 2. เพิ่มพลังความจำเป็น 3 เท่า และเพิ่มยอดขายเป็น 3 เท่า จากการอบรมการพัฒนาความจำ ซึ่งช่วยกระตุ้นความสำเร็จให้แก่องค์กร!
 3. สร้างความสัมพันธ์กับผู้อื่นด้วยการจำชื่อและใส่ใจกับข้อมูลส่วนบุคคล เข้าใจหลักการจดจำชื่อและใบหน้า เรียนรู้วิธีการพบเพื่อนใหม่ที่ท่านจะสามารถรำลึกชื่อของเขาได้ในแม้จะผ่านพ้นไป 6 เดือน นี่คือวิธีการสร้างความสัมพันธ์ที่ยั่งยืน
 4. ได้รับการอ้างอิงมากขึ้นเนื่องจากความสัมพันธ์ที่แข็งแกร่งเหล่านี้
 5. สามารถจดจำรายละเอียดสินค้า, บทความในหนังสือ, บทกลอน, คำบรรยาย, งานนำเสนอ, ตัวเลข, ข่าว, บทความ และอื่นๆ
 6. เก็บข้อมูลและจดจำข้อมูลจากการสัมมนาและการประชุมเชิงปฏิบัติการได้อย่างครบถ้วน
 7. กล่าวสุนทรพจน์หรือนำเสนองานได้โดยไม่ต้องอ่านบันทึก ด้วยหลักการพัฒนาความจำ 5 ขั้นตอน
 8. สามารถจดจำข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ สินค้า ตลอดจนการจดจำระบบการทำงานและคู่แข่งทางการค้าของท่านได้อย่างขึ้นใจ
 9. จำข้อมูลจากบันทึกและเตรียมความพร้อมสำหรับการทดสอบได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
 10. สามารถเรียนรู้วิธีการจดจำตัวเลขกว่า 100 หลักได้ในแต่ละวัน เพื่อนำไปใช้ในการจำตัวเลข ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์และอื่นๆในธุรกิจของท่าน
 11. เรียนรู้โปรแกรมและวิธีการทำงานใหม่ๆ โดยใช้เวลาเพียงครึ่งหนึ่งของที่เคยใช้  ด้วยทักษะการพัฒนาความจำ
 12. ใช้เวลาลดลงในการทบทวนข้อมูลที่คุณเคยเรียนไปแล้ว

กลุ่มเป้าหมาย                                                                                                                                        

 • ผู้บริหารระดับสูง
 • รองประธานกรรมการฝ่ายขาย
 • พนักงานขาย
 • เจ้าของธุรกิจเครือข่าย
 • ผู้จัดการ
 • พนักงานฝ่ายบริหาร
 • เจ้าของธุรกิจรายย่อย
 • ผู้ฝึกอบรม
 • ครูอาจารย์
 • นักพูด
 • ศิลปิน
 • นักเรียน
 • ผู้เริ่มต้นทำธุรกิจ
 • หรือผู้ต้องการประสบความสำเร็จในแวดวงต่างๆ

For more information on “Bring the Mind of Einstein to Your Organization” please contact us.

TELEPHONE
AIM Client Services:
 02-513-0123

Mobile: 085-1313-835 (English) / 086-810-4434 (Thai)

FAX
02-513-0124

Email & Web Site:
aminrais@gmail.cominfo@aiminlines.co.th 
www.aiminlines.co.thwww.aiminline.com

Back To Home | Top of the Page

 

Home | Vision & Mission | Profile | About Us | Speaker Opportunity | Our Partner | Photo Gallery | Become a Member
Disclaimer & Copyright | Privacy Policy | In the News | In-house Training | Articles | Contact Us

Copyright 2014, AIM Training Co., Ltd. All rights reserved.