AIMInlines
Your Trusted Advisor for Speakers & Training Solutions
   


facebook   youtube   linkedin   twitter line
   
 
 
Fabrice Banner
BIC - 2nd BRAIN INTELLIGENCE CONFERENCE in Thailand 2019
Roger Banner
Arthur Banner
Kane BA Banner
Ron Banner
 


21st Century Marketing & Branding

About the Event
About the Speaker
Agenda
Seminar Information
Testimonials
Details in Thai
Online Registration


 

 

 

 

 

ABOUT EVENT

20 December 2018
Holiday Inn Hotel
Sukhumvit Soi 22, Bangkok
9:00 am To 5:00 pm

การตลาด และการสร้างแบรนด์ของศตวรรษที่ 21
แนวทางที่มีประสิทธิภาพ ของนักการตลาดที่ประสบความสำเร็จ
ทำงานกับแบรนด์ดังๆ ระดับโลก ทั้งในอเมริกา ยุโรป แอฟริกา และเอเชีย ยิ่งทำให้ มร. อเล็กซ์ กอสลาร์ เข้าใจอย่างลึกซึ้ง ในการปรับใช้แผนการตลาด ที่จะส่งผลดีต่อการสร้างแบรนด์ “การปรับให้เข้ากันกับสถานการณ์การตลาดที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว”

Ron Whiteการทำการตลาดที่จะส่งผลดี ควบคู่ไปกับการสร้างแบรนด์คือสิ่งที่ มร. อเล็กซ์ กอสลาร์คิดขึ้นเพื่อที่จะอธิบายถึงความสัมพันธ์เชื่อมโยงกันระหว่าง การตลาด และการสร้างแบรนด์ ความสัมพันธ์ที่ต้องติดตามอย่างใกล้ชิดเพื่อที่จะสามารถรับมือกับสถานการณ์การตลาดที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว การแนะนำแบรนด์ใหม่ในตลาดก็ยากขึ้นเรื่อยๆ ในการไปแย่งส่วนแบ่งการตลาดมาจากแบรนด์เดิมๆ ที่มีอยู่แล้ว ค่าใช้จ่ายทางการตลาดที่สูงขึ้น เพื่อเป็นตัวกระตุ้นเพื่อเพิ่มยอดขาย หลายๆ บริษัท และองค์กรขนาดใหญ่กลับทำผิดพลาด และได้ผลตรงกันข้ามแทน
จากการทำงานทั้งในเอเชีย แอฟริกา และยุโรป อเล็กซ์ กอสลาร์ได้มีความเข้าใจอย่างลึกซึ้งว่าทำไมสถานการณ์การตลาดถึงเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ซึ่งจำเป็นต้องรู้อย่างยิ่ง เพื่อจะหาแนวทางแก้ปัญหาได้ตรงจุด เพื่อชุบชีวิตแบรนด์ให้กลับมาเจริญเติบโตได้อีกครั้งหนึ่ง

ในงานสัมมนาครั้งนี้ อเล็กซ์จะแบ่งปันประสบการณ์ รวมถึงสิ่งที่ค้นพบกับผู้เข้าร่วมสัมมนาทุกท่าน และอธิบายว่าในแต่ละแง่มุมของการตลาด และการสร้างแบรนด์มีอิทธิพลอย่างไรต่อแนวทางที่ผู้บริโภครับรู้เกี่ยวกับสินค้า และบริการ
และสิ่งใดที่เป็นปัจจัยสำคัญในการเลือกซื้อสินค้า หรือบริการ ไม่ว่าจะเป็น รูปแบบ ภาพลักษณ์ การสร้างการรับรู้ รวมถึงเหตุผลว่าทำไมแบรนด์หนึ่งใช้กลยุทธ์นี้แล้วประสบความสำเร็จ ในขณะที่อีกแบรนด์หนึ่งล้มเหลวในตลาดเดียวกัน

ความสำคัญของการมีตำแหน่งของแบรนด์ก่อนที่จะปรับใช้แผนกลยุทธ์ชี้วัดด้านการตลาด และที่สำคัญที่สุดคือ ทำอย่างไรที่จะพัฒนาข้อเสนอของ

แบรนด์ให้เป็นเอกลักษณ์เหมาะสมเข้ากับความต้องการของผู้บริโภค ไม่ใช่แต่ครั้งเดียว แต่ต้องทำเรื่อยๆ เพื่อเติมเต็มความต้องการที่เพิ่มมากขึ้น

มร. อเล็กซ์ จะมาอธิบายถึงความสำคัญของการตั้งศูนย์นวัตกรรม แผนกที่จะมีความสำคัญเป็นอันดับต้นๆ ที่บริษัท หรือองค์กร จะต้องมี

ในการค้นหาคำตอบสำคัญนั้น มร. อเล็กซ์ จะเปิดเผยถึงสิ่งที่พบ ถึงศักยภาพที่สามารถพัฒนาได้ ที่จะทำให้ สินค้า หรือบริการเป็นที่ต้องการในทุกเพศ และทุกวัย เป็นคำอธิบายที่ว่าทำไมแบรนด์หนึ่งประสบความสำเร็จ แต่อีกแบรนด์หนึ่งล้มเหลว
และแน่นอนว่าทีมบริหารถือเป็นหัวใจหลักที่จะนำพา

แบรนด์ให้เจริญก้าวหน้าได้ ด้วยวิสัยทัศน์ และการตัดสินใจอย่างทันท่วงที นี่ก็จะเป็นอีกหัวข้อหนึ่งที่จะมาเรียนรู้ถึงการจัดการความเป็นผู้นำ และการอภิปรายประเด็นร้อนๆ อย่าง การจัดการความเสี่ยง ทำอย่างไรจะระบุว่าความเสี่ยงใดมีผลต่อองค์กร และเมื่อไหร่ที่จะเริ่มลงมือใช้แผนจัดการความเสี่ยง


First Session - 09:00 am – 10:30 am

1. สิ่งที่มีอิทธิพลต่อสมรรถนะของแบรนด์

ตัวชี้วัดความสำเร็จทางการตลาด อย่างการทำโฆษณา และการจัดโปรโมชั่น ถือเป็นสิ่งพื้นฐานที่เราจะชี้วัดความสำเร็จได้ในเบื้องต้น ที่จะนำมาใช้ และทึกทักเอาว่าแบรนด์ประสบความสำเร็จ แต่เมื่อไหร่ก็ตามที่ค่าใช้จ่ายด้านการตลาดของสินค้า และบริการแพงขึ้น แต่กลับมีประสิทธิภาพน้อยลง เมื่อนั้นก็ต้องหันกลับมามองที่จุดเริ่มต้น ว่าจะทำอย่างไรให้คุ้มค่ากับเงินที่ลงไปมากที่สุด

ความเปลี่ยนแปลงทางการตลาดในแต่ละแง่มุม ก็ต้องการการแก้ปัญหาที่ตรงจุด และแตกต่างกันในแต่ละสถานการณ์ เพื่อจะทำให้การแก้ปัญหามีประสิทธิภาพมากที่สุดที่จะสามารถปรับใช้ในแต่ละแบรนด์ จึงจำเป็นต้องกำหนด และพิจารณาถึงบทบาทในแต่ละปัจจัยอย่างถี่ถ้วน ไม่ว่าจะเป็น ภาพลักษณ์ การสร้างการรับรู้ และข้อความที่จะสื่อสารออกไป อะไรเป็นตัวกำหนดแบรนด์? การสร้างแบรนด์คืออะไร? และมันแตกต่างอย่างไรกับการทำการตลาด ที่จะส่งเสริมการสร้างแบรนด์ไปพร้อมๆ กัน? บทบาทหน้าที่ของแบรนด์ที่มีต่อชีวิตของผู้บริโภคคืออะไร? ทั้งที่มาจากคววามตั้งใจ และมาจากจิตใต้สำนึก

 1. ภาพลักษณ์ การต้องการการยอมรับในสังคม ภาพลักษณ์มีความยั่งยืนอย่างไร?
 2. การสร้างการรับรู้ การกระตุ้นให้คนสัมผัสกับสินค้า และบริการมากขึ้น มีบทบาทสำคัญอย่างไรเพื่อเป็นตัวโน้มน้าวใจผู้บริโภค?
 3. ข้อความของแบรนด์ที่สื่อสารออกไปเกิดขึ้นได้อย่างไร และเพื่ออะไร?
 4. คำมั่นสัญญาของแบรนด์คืออะไร และสามารถวัดผลได้ไหม?
 5. คำจำกัดความของ การสร้างแบรนด์ การสื่อสารการตลาดครบวงจร และโฆษณา

ถ้ายังไม่เคยไปถึงจุดนั้นเราจะรู้ได้อย่างไร ว่าจะต้องทำอย่างไรต่อไป มร. อเล็กซ์ กอสลาร์ จะเป็นผู้คลี่คลายในแต่ละประเด็น รวมทั้งการรวบรวมกรณีศึกษา และหลักการวิเคราะห์ที่หาอ่านไม่ได้ทางอินเตอรเน็ท เพราะเป็นการรวบรวมประสบการณ์ทั้งหมดที่ผ่านมาของ มร. อเล็กซ์ กอสลาร์


Second Session - 10:45 am – 12:00 am

2. แผนกลยุทธ์การตลาด

เมื่อมาถึงทางแยก จะไปต่อ หรือเลี้ยวกลับ จะเลี้ยวซ้าย หรือขวา ทำอย่างไรที่จะแน่ใจว่าเราจะประสบความสำเร็จ เพราะนอกเหนือจากวิธีการเดิมๆ เช่นการทำวิจัย เพื่อชี้วัดความสำเร็จ เมื่อได้คำตอบมาแล้ว ยังต้องมาวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้มาเหล่านั้น เพื่อมาทำแผนกลยุทธ์

และเมื่อไหร่ก็ตามที่เราวิเคราะห์ หรือตีโจทย์ไม่แตก จะทำให้ได้แนวทางกลยุทธ์ที่ผิดพลาด ในส่วนของหัวข้อนี้ จะมาสำรวจถึงหน้าที่การวัดผลของแบรนด์ และทำไมการมีตัวเลือก หรือทางเลือกเยอะเกินไปส่งผลเสียด้านลบในการเพิ่มยอดขาย รวมถึงทำอย่างไรให้ห่านออกไข่ทองคำมา ซึ่งหมายถึงจะทำอย่างไรที่จะคิดแผนการสร้างแบรนด์ ตำแหน่งของแบรนด์ที่ใช้งานได้จริง และมีโอกาสพัฒนา และคำมั่นสัญญาของแบรนด์ก็ถือเป็นปัจจัยสำคัญในการแข่งขันในตลาด
 • การวินิจฉัยตลาดให้ขาด
 • วิเคราะห์ความเป็นเอกลักษณ์ที่เหมาะสมกับแบรนด์
 • ขยายแนวทางการตลาดที่อิงกับเป้าหมายที่วางไว้
 • ตัวชี้วัดทางการตลาด: ปิดช่องโหว่
 • ความคิดแบบผิดๆ ที่ทำให้มีทางเลือกมากเกินไป จนส่งผลเสียต่อแบรนด์
ตลอดการเดินทางบนเส้นทางการตลาดในสถานการณ์ที่หลากหลายของ มร. อเล็กซ์ ทำให้ค้นพบความจริงที่น่าทึ่ง เกี่ยวกับความสัมพันธ์ของผู้บริโภค และแบรนด์ และอะไรที่เป็นตัวชี้นำที่มีอิทธิพลสำหรับความสัมพันธ์นี้


Third Session – 01:00 pm – 02:30 pm

3. การสร้างแผนกนวัตกรรม

ปัจจัยที่มีความสำคัญมากที่สุด สำหรับการผนวก แผนการตลาด และการสร้างแบรนด์เข้าไว้ด้วยกัน “นวัตกรรม” นวัตกรรมที่เหมาะสม จะมีอิทธิพลโน้มน้าวใจผู้บริโภคได้มากกว่าการทำโฆษณา และการจัดแคมเปญโปรโมชั่นหลายเท่า ซึ่งหมายความว่า สินค้าใหม่ที่จะออกสู่ท้องตลาด ที่มีลักษณะตรงตามความต้องการ บรรจุภัณฑ์ที่ดี ฟังก์ชั่นการทำงานที่เหมาะสม หรือแม้กระทั่งความหลากหลายของสินค้าในแบรนด์เดียวกัน จะมีประสิทธิภาพ และขายได้ไม่มีที่สิ้นสุดกว่า แคมเปญการโฆษณาที่แพง และซับซ้อน ในสินค้าประเภทเดียวกัน แต่ความจริงคือมีน้อยบริษัทที่จะสามารถสนุก และเพลิดเพลินไปกับความมีประสิทธิภาพของแผนกนวัตกรรม ซึ่งไม่มีแผนการคืนทุนที่ชัดเจน ในหัวข้อนี้จะมาพูดถึงตัวชี้วัดเบื้องต้น ในการจัดให้มี แผนกนวัตกรรมภายในองค์กร
 • ผู้ร่วมทุนมักจะสนใจในไอเดียที่สามารถทำเงินได้เป็นรูปธรรมมากกว่า
 • นวัตกรรมการตลาด หมายความว่า การพัฒนาให้เห็นเด่นชัด และแก้ไขประเด็นที่ยังเป็นปัญหา
 • ปรับเปลี่ยนจากความบังเอิญ เป็นการปรับใช้ไอเดียที่เป็นรูปธรรม
 • ใครควรจะร่วมอยู่ในแผนกนวัตกรรม และใครเป็นคนรับผิดชอบ?
 • แนวทางการปฏิบัติงาน 5 อย่าง สำหรับการทำงานในแผนกนวัตกรรม
ในขณะที่ความแปลกใหม่ของสินค้า และบริการ สามารถดำเนินการผ่านตัวแทน หรือบริษัทในเครือ แต่สิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่งคือ แผนกนวัตกรรม ซึ่งถือเป็นแก่นฐานของบริษัท ในขณะที่ “สินค้าเหมือนๆ กัน” ที่นวัตกรรมที่เหมาะสมกับแบรนด์ๆ หนึ่งถูกลอกเลียนแบบ ในอัตราที่น่าตกใจ บริษัทต่างๆ ก็ต้องเตรียมรับมือไว้ และพัฒนาสินค้าต่อไปไม่หยุดนิ่ง และจัดเตรียมแผนการป้องกันที่เหมาะสม


Forth Session – 03:00 pm – 04:30 pm

4. การโฟกัส และการจัดการความเป็นผู้นำ

เหล่าผู้บริหารตัดสินใจในเรื่องสำคัญ แต่ผู้นำจะตัดสินใจเรื่องที่จะพาองค์กรให้เจริญก้าวหน้า การแก้ปัญหาของเหล่าผู้บริหารจะเป็นใบเบิกทางของแนวทางการทำงานไปสู่ความสำเร็จ ไม่ใช่แค่การมีภาพลักษณ์ที่ดี แต่มันต้องมาจากภายในที่มีทักษะการจัดการแก้ปัญหาต่างๆ ได้ ที่จะเป็นส่วนสำคัญในการนำพาลูกน้อง และบริษัทให้เจริญก้าวหน้าควบคู่ไปด้วยกัน มีวิธีการที่หลากหลายในการจัดการให้มีประสิทธิภาพ ผู้นำจะต้องความสามารถในการตัดสินใจเรื่องสำคัญ และพร้อมจะเผชิญผลลัพธ์ที่จะตามมา หลังจากได้มีโอกาสทำงานกับผู้บริหารระดับสูงในหลายประเทศ มร. อเล็กซ์ คิดว่าได้บทเรียนอะไรกลับมาเยอะ ที่จะสามารถมาพัฒนาต่อได้ จะไม่มีการเอ่ยชื่อตัวอย่างของบริษัทใดบริษัทหนึ่ง แต่จะนำแก่นสำคัญๆ ของการเป็นผู้นำที่ดี มาสรุปให้ในบางประเด็น
 • ความชัดเจนของขอบข่ายการจัดการ
 • ปัจจัยด้านความน่าเชื่อถือ ทำอย่างไรที่จะได้รับความน่าเชื่อถือ
 • การให้อำนาจตัดสินใจบางอย่างกับผู้ใต้บังคับบัญชา ไม่ใช่การแทนที่ หรือคานอำนาจของผู้นำ
 • การจัดการความเสี่ยง มีความเสี่ยงอะไรบ้าง และมีอะไรที่จะต้องนำมาพิจารณาบ้าง
 • ตารางการตัดสินใจ ใครมีอำนาจตรงไหน แค่ไหน
 • กอบกู้ความขัดแย้งของผลประโยชน์ต่างๆ
บางแบรนด์ที่แข็งแกร่ง และมีรากฐานที่มั่นคง ก็มักจะประสบปัญหาความวุ่นวาย ในการจัดการที่เกิดความผิดพลาดขึ้น แต่การจัดการที่ดี จะสามารถกอบกู้สถานการณ์ และเรียนรู้ข้อผิดพลาดนั้น เป็นบทเรียนให้ระวังมากขึ้นสิ่งที่คุณจะได้ เมื่อมาเข้าร่วมสัมมนาในครั้งนี้?

Ron Whiteเนื่องจากแบรนด์แต่ละแบรนด์ ในตลาดที่แตกต่างกัน สภาวะปัญหาต่างๆ ที่แตกต่างกัน แต่แผนแม่แบบการตลาด ที่ส่งผลต่อการสร้างแบรนด์จะเป็นแผนที่ยืนหยุ่น ที่สามารถนำไปปรับใช้ให้เข้ากับแบรนด์นั้นๆ ซึ่งรวมทั้งวิธีการว่าจะนำไปปรับใช้ได้อย่างไร มร. อเล็กซ์ กอสลาร์ เชื่อว่า มีวิธีการมากมายที่จะเพิ่มมูลค่าให้กับแบรนด์ และเก็บเกี่ยวผลกำไรจากการเพิ่มมูลค่านั้น

ในงานสัมมนาในครั้งนี้ จะมีการวิเคราะห์อย่างละเอียดถึงประสบการณ์การทำงาน ในหลากหลายธุรกิจ ซึ่งเป็นการกลั่นมาจากประสบการณ์ตรง ข้อมูลที่คุณไม่สามารถหาอ่านได้ตามอินเตอร์เน็ท

ผู้เข้าร่วมสัมมนาจะได้สิทธิพิเศษในการนำแผนแม่แบบ ไปปรับใช้กับองค์กรตัวเอง ข้อมูลอ้างอิงที่มาจากแหล่งอื่นจะถูกระบุไว้ ซึ่งถือเป็นกรรมสิทธิ์ของคนนั้น

AIM Inlines ร่วมกับ with AIM Training Co., Ltd. ได้จัดสัมมนาสำหรับ มร. อเล็กซ์ กอสลาร์ ครั้งแรกในเมืองไทย วันที่ 20 December 2018 ที่โรงแรม Holiday Inn Hotel!!!


เกี่ยวกับวิทยากร มร. อเล็กซ์ กอสลาร์
ABOUT SPEAKER

Alex GoslarAlex Goslar - หลังจากได้อนุปริญญาจากเวียนนา ประเทศออสเตรีย ได้เริ่มอาชีพครั้งแรกที่ลอนดอน ในตำแหน่งนักสื่อสารโฆษณา

2 ปีต่อมาได้มาทำงานที่กรุงเทพ สำหรับทำงานให้กับแบรนด์ดังอย่าง เนสท์เล่ และคิมเบอร์ลี่ย์ คล๊าค
หลังจากนั้นก็ย้ายไปทำงานต่อที่ชิคาโก้ ซึ่งได้งานในบรรษัทข้ามชาติ อย่าง Leo Burnett งานต่างๆ ที่ได้รับมอบหมายเป็นงานด้านครีเอทีฟ ให้กับลูกค้าใหญ่ๆ อย่าง Procter & Gamble, Kraft foods, Mc Donald’s และสายการบิน United Airlines

หลังจากดำรงตำแหน่ง 11 ปี ก็ย้ายมาประจำที่ยุโรป มาที่ Frankfurt เยอรมนี ผมทำงานที่นี่ในฐานะครีเอทีฟ ไดเร็คเตอร์ ประจำภาคพื้นยุโรป ที่ดูแลถึง 13 ประเทศ

ในระหว่างนี้ ก็ได้มีโอกาสสร้างแคมเปญเด่นๆ ให้กับแบรนด์ดังระดับโลกอย่าง Mc Donald’s, อาหารเช้า Kellogg’s, Oscar Mayer, Phillip Morris, แบรนด์ P&G หลายตัว, รถยนต์ Volvo, เทปวิดีโอ และออดิโอ BASF, Vick Pharmaceuticals และอื่นๆ อีกหลายแบรนด์ ซึ่งแคมเปญนี้ไม่เพียงแต่ช่วยยกระดับแบรนด์ให้สูงขึ้น แต่ยังได้รับรางวัลระดับสากลมากมาย

เริ่มคิดจากไอเดียต้นกำเนิด ที่ยังไม่เคยมีใครคิดมาก่อน

ทุกๆ ก้าวของการเดินทางที่สั่งสมประสบการณ์มากมาย มร. อเล็กซ์ สนใจในส่วนของลักษณะนิสัย ของผู้บริโภค และแรงบันดาลใจต่างๆ ซึ่งถือเป็นประตูเปิดไปสู่ความเข้าใจลึกซึ้ง เพื่อนำมาต่อยอด

ทำงานที่ SF & Partners ก็ให้ประสบการณ์อย่างมากถึงบทเรียนขั้นแรกในการสื่อสาร ในสถานการณ์ที่การแข่งขันดุเดือด มร. อเล็กซ์ได้เริ่มบันทึกประสบการณ์ต่างๆ ที่ได้รับ เป็นบทกวีที่มีชื่อว่า “ความทรงจำ ชั่วนิรันดร์”

กลับมาจากเยอรมัน ก็มาต่อที่ DDBO ในมิวนิค ก่อนที่จะดำรงตำแหน่ง ครีเอทีฟ ไดเร็คเตอร์ ให้กับสาขาใหม่ในเวียนนาของบริษัท Masius Wayne Williams ที่นี่ก็ได้มีโอกาสทำงานกับแบรนด์ใหญ่ๆ เช่นกัน เช่น Colgate Palmolive, อาหารสัตว์ Mars, ยาง Dunlop และอีกมากมาย

หลังจากนั้น 3 ปี หลังจากงานต่างๆ เริ่มเข้าที่ มร. อเล็กซ์ กอสลาร์ ก็อยากหาความท้าทายใหม่ๆ ในการสื่อสารการตลาด ใ1971 ก็มาที่กรุงเทพ ต่อสัญญาเพิ่มอีก 1 ปี ในยุคปี 70กรุงเทพกำลังเป็นยุคที่รุ่งเรืองของวงการโฆษณา และเป็นยุครุ่นบุกเบิก เช่น David Lander และ Barry Owens ที่ทำงานกันข้ามวันข้ามคืน เพื่อผลิตโฆษณาที่เป็นที่น่าจดจำ เอเจนซี่ต่างๆเติบโตอย่างมากแบบก้าวกระโดด ซึ่งทาง Leo Burnett เองก็มีความสนใจที่จะเข้ามามีส่วนร่วมด้วย

แต่สำนักงานใหญ่ที่ชิคาโก้ ตัดสินใจช้ามากที่จะมาเปิดสาขาที่ประเทศไทย ในปี 1979 ผมเข้าร่วม Think Tank ของ Leo Burnett ที่ชิคาโก้ และก็มีโอกาสถูกส่งมาประจำที่นี่ โฆษณาที่มีแบบการเล่าเรื่องใหม่ๆ ที่ทาง มร. อเล็กซ์ได้พัฒนาเป็นที่น่าจับตามาก ซึ่งโฆษณาทางโทรทัศน์ได้รับรางวัลระดับสากลมากมาย รวมทั้งที่ญี่ปุ่นด้วย หลังจากที่ผ่านไปสักพัก ก็มีเป้าหมายต่อไปที่จะสร้างแบรนด์ที่อเมริกา

อเมริกาเป็นสถานที่ที่ท้าทาย และโรงเรียนที่ดีที่สุดสำหรับการสร้างแบรนด? ได้เพื่อนร่วมงานทางการตลาดที่มีประสบการณ์ และความสามารถมาก ที่นี่ได้มีโอกาสในการสร้างแบรนด์ตั้งแต่แรกเริ่มทั้งของ P&G และสายการบิน United Airlines มร. อเล็กซ์ กอสลาร์ ถือว่าโชคดีที่สามารถทำงานกับคนหลายประเทศ ซึ่งผู้ร่วมงานส่วนใหญ่ไม่มีโอกาสออกมานอกอเมริกาเลย

ด้วยประสบการณ์ที่สั่งสมมา และได้ทำงานร่วมกับคนหลากหลายประเทศ จึงถูกส่งมาแก้ปัญหาด้านครีเอทีฟ ที่แคนาดากับ David Ensor และที่สเปนกับ Jorje Paya

ระหว่างที่ทำงานที่ Leo Burnett ที่ชิคาโก้ ก็ได้สร้างแคมเปญที่เป็นที่น่าจดจำ ซึ่งทำให้ได้เลื่อนตำแหน่ง และก็ได้รับคำเชิญจากมหาวิทยาลัย Des Moines เพื่อทำเวิร์คช้อปเกี่ยวกับการสร้างแบรนด์ หลังจากนั้นก็ที่ Madison Wisconsin จากชิคาโก้ ไปนิวยอร์ค จากนิวยอร์ค ไปลอสแอนเจลิส มร. กอสลาร์ ได้รางวัลเกียรติคุณมากมาย

หลังจากนั้นก็ได้รับเสนอให้เป็น Senior Vice President ฝั่งครีเอทีฟที่ JWT ในชิคาโก้ ซึ่งทำให้ได้มีโอกาสเรียนรู้ และบริหารองค์กรขนาดใหญ่ระดับโลก หลังทำงาน 11 ปีในอเมริกา Leo Burnett ก็ได้เสนอตำแหน่ง Euro Creative Director ที่เยอรมนี ยุโรปเป็นที่ที่มีไอเดียใหม่ๆ ตลอดเวลา และดูแลถึง 13 ประเทศ ขณะนั้นก็ได้มีโอกาสไปทำงานที่แอฟริกาใต้
และได้เป็นหนึ่งในคณะกรรมการตัดสินรางวัลที่ Johannesburg

ในปี 1997 หลังจากที่ทำงานกับ Leo Burnett มาได้ 21 ปี ถึงเวลาที่จะเปลี่ยนแรงบันดาลใจอีกครั้ง แทนที่การดูแล และสร้างแบรนด์ระดับโลก ก็ได้เริ่มโปรแกรมการตลาด ที่ส่งเสริมการสร้างแบรนด์ที่กรุงเทพ ซึ่งมาจากประสบการณ์ตรง และกลั่นกรองมาให้เข้ากับการตลาดในเอเชีย

ได้มีโอกาสสร้างความท้าทายในแอฟริกา และเอเชีย ทั้งด้านครีเอทีฟ และการสร้างแบรนด์
มร. กอสลาร์ ยังได้จัดสัมมนา และเวิร์คช้อป ในหัวข้อที่เกี่ยวกับการตลาด และการสร้างแบรนด์ ซึ่งก็เป็นอีกหนึ่งแรงบันดาลใจในการเขียนบทความลงนิตยสาร BrandAge


Find out WHY things turn out to be the way they do and HOW to address these challenges effectively. Sign up NOW… This Seminar is organized by AIM inlines & AIM TrainingCall now to reserve your seats for this Mega event:

TELEPHONE & Mobile:
AIM Client Services 02-377-2293
Fax: 02-377-2294
Mobiles: 085-1313-835
Line ID: @aimtraining

Email:
info@aiminlines.co.th 
aminrais@gmail.com 

 

Home | Vision & Mission | Profile | About Us | Speaker Opportunity | Our Partner | Photo Gallery | Become a Member
Disclaimer & Copyright | Privacy Policy | In the News | In-house Training | Articles | Affiliate Program | Contact Us

Copyright 2019-2020, AIM Training & AIM inlines Co., Ltd. All rights reserved.